data

qTranslate date problem


For problems with the date or time qTranslate

% d /% m /% Y at% H:% M must set the Advanced Settings Conversion Date / Time -> Use strftime instead of date and replace formats with the predefined formats for each language.Przy problemach z datą lub czasem qTranslate

%d/%m/%y at %H:%M należy Ustawieniach Zaawansowanych ustawić Konwersja Daty / Czasu -> Użyj funkcji strftime zamiast date i podmień formaty predefiniowanymi dla każdego języka.

data

Failed to open /dev/pts/3


Failed to open /dev/pts/0 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/1 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/2 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/3 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/4 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/5 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/6 : No such file or directory

Failed to open /dev/pts/0 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/1 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/2 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/3 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/4 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/5 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/6 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/7 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/8 : No such file or directory
Failed to open /dev/pts/9 : No such file or directory

—-

( umount /dev/pts  )
mount -t devpts -o newinstance lxcpts /dev/pts

 
czytaj więcej …

data

Pozycjonowanie za darmo


DLA PIERWSZYCH 10* osób DO 1 PAŹDZIERNIKA 2013 roku

POZYCJONOWANIE NA FRAZY ZAMOŚĆ  ( np. KOSMETYCZKA ZAMOŚĆ ) 3 MIESIĄCE ZA DARMO. ( BEZ UMOWY )

FRAZA + MIASTO ZAMOŚĆ patrz przykład KOSMETYCZNA ( TO FRAZA ) + miasto Zamość.

*tylko jedna branża, tylko jedno słowo kluczowe, liczy się kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU.